Speeltuin Engbergen is van oudsher een begrip. Na jaren van achteruitgang heeft wijlen de heer Th. van de Hoorn er in de jaren 90 van de vorige eeuw een goedlopend restaurant van gemaakt. Hiertoe is de oorspronkelijke kiosk stapsgewijs uitgebreid. Gezien het belang van restaurant Engbergen en de speeltuin binnen het plangebied, is met de huidige exploitant, de familie Bruens, overeengekomen dat de ondergrond eigendom van de gemeente blijft en in erfpacht wordt uitgegeven.

Gemeente Oude IJsselstreek en de familie Bruens, exploitant van restaurant Engbergen in Voorst, zijn tot overeenstemming gekomen over de opwaardering van restaurant Engbergen en de bijbehorende speeltuin. Restaurant Engbergen maakt deel uit van het plangebied Engbergen waar inmiddels meerdere deelprojecten in voorbereiding of in uitvoering zijn of reeds zijn uitgevoerd. Zie ook toekomst voor meer informatie over de toekomst van Engbergen.